Trang chủ » CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

  • Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu trên website witch.vn bao gồm: Họ tên; email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà witch.vn cần khách hàng cung cấp khi đặt hàng và để witch.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho witch.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin cá nhân khách hàng của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  • Phạm vi sử dụng thông tin

Website witch.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng;

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và witch.vn;

– Ngăn ngừa các hoạt động giả mạo khách hàng;

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại witch.vn.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: witch.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

  • Thời gian lưu trữ thông tin

 Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu witch.vn hủy bỏ (thông qua số điện thoại: 094 811 3333 hoặc email: info@witch.vn). Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của witch.vn.

  • Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận được với thông tin cá nhân của khách hàng

Chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên của witch.vn mới có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết để liên hệ xác nhận khi khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Ngoài ra, đối tác giao hàng của witch.vn sẽ được biết: Họ tên; số điện thoại; địa chỉ khách hàng để phục vụ cho mục đích giao nhận hàng.

  • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TÍN ĐỒ HÀNG HIỆU

+ Trụ sở chính: Số 19 đường Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

+ Điện thoại: 094 811 3333

+ Email: info@witch.vn

  • Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

– Khách hàng có quyền yêu cầu ban quản trị website witch.vn thực hiện việc chỉnh sửa hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ thông qua số điện thoại: 094 811 3333 hoặc email: info@witch.vn

– Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website witch.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, witch.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

  • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website witch.vn được witch.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của witch.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, website witch.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của witch.vn.

– Ban quản lý website witch.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website witch.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp ban đầu là không chính xác.

  • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích

Khi phát hiên thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng vui ̣ lòng gửi email khiếu nại đến email: info@witch.vn hoặc gọi điện thoại tới 094 811 3333 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ viêc cho Ban quản ̣ trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điệm nhận được khiếu nại.

 

BAN QUẢN TRỊ